Cá Chim Trắng

150.000

Cá chim trắng biển có nhiều kích cỡ cho khách lựa chọn, Thành Khang đảm bảo cá chim trắng hàng tươi nhất đến tay khách hàng

Các size cá chim trắng 

  • Cá chim trắng thiên nhiên: 1 con /1kg hơn
  • Cá chim trắng thiên nhiên VIP: 1 con/ từ 2kg-3kg và lớn hơn
  • Cá chim trắng thiên nhiên: 2 con /1kg hơn
  • Cá chim trắng thiên nhiên: 3 con / 1kg
  • Cá chim trắng thiên nhiên: 4-5 con/kg
Gửi Bảng Giá