Cá Ngừ Sọc Dưa

80.000

Cá ngừ sọc dưa tại Thành Khang có quy cách, nguyên con và cắt lát. Đảm bảo độ tươi nhát. Cá ngừ sọc dưa có nhiều kích cỡ cho khách lựa chọn gồm

  • Giá Cá Ngừ Sọc Dưa: 1 Con từ 2kg – 3kg – 5kg trở lên
  • Giá Cá Ngừ Sọc Dưa: 1 Con trên 1kg
  • Giá Cá Ngừ Sọc Dưa: 2 Con trên 1kg 
  • Giá Cá Ngừ Sọc Dưa: 3 con trên 1kg 

Giao hàng tại Đà Nẵng và đóng hàng đi toàn quốc.

 

Gửi Bảng Giá