Nõn Tôm Sú ( Size 30 )

140.000220.000

Tôm sú bóc nõn, được bóc từ size tôm sú 30 con, hàng tươi cấp đông, đảm bảo tôm sú tươi ngon, ngọt. Sử dụng nõn tôm sú trong nhiều món ăn.

Quy cách nõn tôm sú 

  • Size tôm 30-35 con
  • Khay đóng gói: 300gr – 500gr
  • Số lượng con giao động từ: 16-17 con ( 300gr ) / 18-22 con ( 500gr ) do hao hụt khi bóc vỏ tôm nên số lượng nõn tôm sẽ nhiều hơn
  • Nõn Tôm sú tươi cấp đông
Gửi Bảng Giá